Huslík s.r.o. je stabilní firmou pohybující se na trhu od roku 1990, kdy vznikla jako fyzická osoba zabývající se malířstvím a natěračstvím. V roce 1998 se transformovala na společnost s ručením omezeným a začala se ve větší míře zabývat stavební činností, která postupně převládla nad původními obory podnikání.

V roce 2003 jsme zavedli řízení kvality dle ČSN ISO 9001:2009 pro oblasti „zajištění provádění staveb, jejich změn a odstraňování a malířství, natěračství“. V roce 2010 jsme pak byli certifikováni pro oblast environmentálního managementu ČSN ISO 14001:2005 a následně pak i systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008.V říjnu 2018 byla schválena norma ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která nahrazuje původní OHSAS 18001. Certifikační audit systémů managementu QMS, EMS, SMBOZP nadále udržujeme a každý rok obnovujeme.

Dnes jsme moderní stavební firmou zabývající se kromě stavební výroby i instalatérskými pracemi, inženýrskou činností, malbami a nátěry. Jako generální dodavatel staveb máme bohaté zkušenosti s novostavbami i rekonstrukcemi objektů, opravami a zateplováním fasád, rekonstrukcemi bytových jader a disponujeme také dostatečným personálním a technickým zázemím.

V oblasti maleb a nátěrů pak patříme mezi největší a nestálejší firmy na trhu s dostatečnou kapacitou pro provádění i velmi rozsáhlých a náročných akcí.

Mezi naše stále zákazníky patří například některé městské části statutárního města Brna, divadla, hotely, zdravotnická zařízení, stavební firmy, školy, školky, soukromé i státní podniky.

Realizaci staveb zajišťujeme vlastními kapacitami a koordinovanou činností subdodavatelských odborných firem.

Cílem naší firmy je vycházet vstříc zákazníkům a v rámci možností co nejlépe plnit jejich požadavky a cíle.

 

 
 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30590.

copyright © 2006 huslik.cz      All rights reserved